Capaciteitsproeven

Capatiteitsproeven

Betrouwbare partner

De capaciteitsproeven meten de intellectuele mogelijkheden, niet de verworven kennis.
Aangezien intelligentie uit verschillende verstandelijke vermogens bestaat, zoals verbaal redeneervermogen, ruimtelijk redeneervermogen en numeriek redeneervermogen, worden deze in de algemene
capaciteitstest apart gemeten. 

De testen zijn tijdsgebonden en adaptief.
De kandidaten dienen de opgaven onder tijdsdruk te maken en de test houdt rekening met het antwoordgedrag.

Onze algemene capacitaire proeven zijn wetenschappelijk onderbouwd en getest.

Wanneer voeren we capaciteitsproeven uit?

Voor functies waarbij u ervoor kiest de diplomavereisten weg te laten of in te perken (bijvoorbeeld knelpuntberoepen), kunnen we capaciteitsproeven organiseren.
De kandidaten moeten voor dit onderdeel een vooraf bepaalde minimumscore halen om toegelaten te worden tot de selectieprocedure.
De proeven vormen ook een vast onderdeel van onze assessments.

Wat leert ons het resultaat?

Het resultaat geeft ons een beeld van de verschillende vaardigheden en het intellectueel vermogen van de kandidaat. De testen worden op verschillende niveaus afgenomen, afhankelijk van het gewenste functieniveau.
De individuele scores worden vergeleken met de scores van de normgroep en krijgen daardoor een bepaalde waarde toegemeten.

De normgroep is een referentiegroep van testpersonen met hetzelfde opleidingsniveau.
Door de vergelijking met deze normgroep krijgen we inzicht in hoe kandidaten zich tot deze groep verhouden en waar ze gelijk, sterker of zwakker scoren.

Waarom CC Select?
Redenen waarom u ons kiest

Wij zijn een gepassioneerd en professioneel team van psychologen met een sterke expertise binnen lokale overheden en/of de zorgsector. Dit is belangrijk voor een goed begrip van uw vraag en de juiste inschatting van potentieel talent.

Wij stellen bovendien alles in het werk om uw organisatie en personeelsbehoefte via frequente en open communicatie goed te leren kennen. Enkel zo is een ideale professionele match tussen de kandidaat en uw organisatie mogelijk.

Contacteer ons