Evaluaties

Evaluaties

Ontwikkeling ?

Personeelsbeleid is in volle evolutie. Iedere organisatie wil dat zijn medewerkers zich kunnen ontwikkelen. In een veranderende wereld is stilstaan zeker achteruitgaan.

Daarom is het belangrijk voor alle medewerkers dat ze een klankbord hebben, zodat ze weten waarin ze goed zijn en waaraan ze kunnen werken om beter aan de verwachtingen te (blijven) voldoen. Constructieve feedback, is van cruciaal belang om de medewerker de gelegenheid te geven te evolueren en eventueel blinde vlekken te ontdekken.  

Wij kunnen u helpen bij:

  • feedback- of groeigesprekken van uw (leidinggevende) medewerkers 
  • evaluaties

Of het nu om een groei- of evaluatiegesprek gaat, we gaan steeds uit van een positief mensbeeld. Er mag niet a priori vertrokken worden vanuit tekortkomingen, maar wel vanuit de ingezette kwaliteiten van de medewerker. Door onze ervaring met lokale besturen beschikken we bovendien over een ruime expertise in de evaluatiecyclus van decretale graden (conform uw rechtspositieregeling). We hanteren hierbij de 360°-methodologie waarbij de nodige informatie over het functioneren van de functiehouder wordt verzameld uit zijn of haar onmiddellijke omgeving.

Waarom CC Select?
Redenen waarom u ons kiest

Wij zijn een gepassioneerd en professioneel team van psychologen met een sterke expertise binnen lokale overheden en/of de zorgsector. Dit is belangrijk voor een goed begrip van uw vraag en de juiste inschatting van potentieel talent.

Wij stellen bovendien alles in het werk om uw organisatie en personeelsbehoefte via frequente en open communicatie goed te leren kennen. Enkel zo is een ideale professionele match tussen de kandidaat en uw organisatie mogelijk.

Contacteer ons