Mensontwikkeling

Mensontwikkeling

Betrouwbare partner

Inzetten op retentie van personeel is in tijden van een krappe arbeidsmarkt of de zogenaamde ‘war on talent’ niet meer weg te denken. Bovendien krijgen veel mensen naarmate hun carrière vordert andere ambities en behoeften. Het zou dan ook zonde zijn dat uw organisatie hier niet op inhaakt. 

CC Select kan hierin uw betrouwbare partner zijn en reikt verscheidene instrumenten aan om uw waardevol personeel ‘vast te houden’.

Via allerhande gesprekstechnieken willen we voornamelijk
inspelen op de groeikansen, dieperliggende interesses en aspiraties van uw medewerkers.

Onze psychologen buigen zich samen met uw medewerker over vraagstukken m.b.t. hun loopbaan en gaan met hen op ontdekking naar wat hen gelukkig maakt en voldoening geeft.

Uiteindelijk komen we tot een analyse van hun talenten, groeikansen, interesses en ambities.
Op basis hiervan stellen wij u enkele concrete oplossingen voor die uw medewerkers weer een nieuwe wending in hun loopbaan kunnen geven.

Misschien is jobrotatie nodig? Of een extra verantwoordelijkheid, een bijkomende opleiding, …?

CC SELECT ALS UW BETROUWBARE PARTNER VOOR:

Development center

Een development center leunt dicht aan bij een assessment center, maar gaat nog een stapje verder.
Op basis van een set methodieken (zoals diepte-interview, persoonlijkheidsvragenlijsten en simulatieoefeningen) trachten we een goed beeld te krijgen van de interesses, motivatie, sterke punten en ontwikkelingsnoden van de medewerker.
In tegenstelling tot een assessment center spreken we ons niet uit over de geschiktheid van de medewerker in een bepaalde functie, maar leggen we ons extra toe op diens potentieel om bepaalde competenties te ontwikkelen.
De analyse die we maken resulteert in een ontwikkelingsadvies voor de medewerker, eventueel aangevuld met een persoonlijk ontwikkelingsplan.

Coaching

Door coaching aan te bieden, proberen we uw medewerkers inzicht te geven in hun potentiële kwaliteiten.
Het biedt hen de kans hun persoonlijke talenten en vaardigheden te ontwikkelen. 
Coaching heeft meer de functie van een klankbord of een second opinion.
Hierbij gaan we steeds uit van een begeleiding op de werkvloer met nadruk op de persoonlijke en professionele groei. Als coach stimuleren wij het zelflerend vermogen van uw medewerkers.
De verantwoordelijkheid blijft bij hen, maar ze kunnen wel rekenen op een flinke dosis inspiratie en ondersteuning.

Wanneer is coaching een goed idee?

  • Om zelfkennis en zelfvertrouwen aan te zwengelen. Zelfbewuste medewerkers kennen hun sterktes en zwaktes en zetten die doelbewuster in.
  • Om leidinggevende vaardigheden aan te leren of aan te scherpen. Denk maar aan taken zoals delegeren, slechtnieuwsgesprekken voeren of presentaties geven.
  • Om veranderingen en innovaties het hoofd te bieden. Nieuwe verantwoordelijkheden of prioriteiten vereisen een andere aanpak.
  • Om medewerkers te ondersteunen bij hun inwerking in een nieuwe functie na rekrutering, verandering of doorgroei.

Loopbaanbegeleiding

Het is niet zo vreemd dat er bij uw medewerkers tijdens hun loopbaan vragen en twijfels rijzen over hun toekomst binnen de organisatie.
Misschien wil men meer tijd voor hobby’s of (klein)kinderen, wil men als 50-plusser een nieuwe uitdaging aangaan of wenst men opnieuw te starten na een periode van burn-out?
Loopbaanbegeleiding bestaat uit een aantal gesprekken met één van onze psychologen, gespreid over een bepaalde periode.
We bespreken allerhande loopbaanvraagstukken en ondersteunen hen in de reflectie over hun professionele interesses en aspiraties.
De gesprekken resulteren in een actieplan waarmee uw werknemer aan de slag kan.

De loopbaancheques van de Vlaamse Overheid kunnen hiervoor worden aangewend.

Waarom CC Select?
Redenen waarom u ons kiest

Wij zijn een gepassioneerd en professioneel team van psychologen met een sterke expertise binnen lokale overheden en/of de zorgsector. Dit is belangrijk voor een goed begrip van uw vraag en de juiste inschatting van potentieel talent.

Wij stellen bovendien alles in het werk om uw organisatie en personeelsbehoefte via frequente en open communicatie goed te leren kennen. Enkel zo is een ideale professionele match tussen de kandidaat en uw organisatie mogelijk.

Contacteer ons