Outplacement

Outplacement

Betrouwbare partner

Soms dient u afscheid te nemen van één of meerdere werknemers of wordt u hiertoe gedwongen door een reorganisatie, fusie of overname.

Dit is een ingrijpende gebeurtenis voor u en uw werknemer.

Wist u dat u uw werknemer(s) via outplacement kan ondersteunen om zich te heroriënteren en te helpen in zijn/haar zoektocht naar een nieuwe uitdaging ook indien dit wettelijk niet verplicht is? Op deze manier kan uw werknemer geholpen worden het ontslag een plaats te geven en wordt een beter inzicht verworven in de eigen vaardigheden en competenties. 

Hiervoor kunnen we ook onze eigen testen mee inzetten. We stemmen de verwachtingen af op een realistisch loopbaanperspectief.

Opleidingsnoden worden gedetecteerd en tijdens het sollicitatietraject bieden we een klankbord en geven we praktische sollicitatietips mee. Kortom, we coachen uw medewerker om beter gewapend de arbeidsmarkt op te gaan.

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info of een offerte op maat.

Waarom CC Select?
Redenen waarom u ons kiest

Wij zijn een gepassioneerd en professioneel team van psychologen met een sterke expertise binnen lokale overheden en/of de zorgsector. Dit is belangrijk voor een goed begrip van uw vraag en de juiste inschatting van potentieel talent.

Wij stellen bovendien alles in het werk om uw organisatie en personeelsbehoefte via frequente en open communicatie goed te leren kennen. Enkel zo is een ideale professionele match tussen de kandidaat en uw organisatie mogelijk.

Contacteer ons