Werving & selectie

Werving & selectie

Goede match

Personeelsbeleid is in volle evolutie. De kwaliteit van de werving en selectie van het menselijk kapitaal vormt hiervan de basis en weerspiegelt zich in de kwaliteit van de werking en dienstverlening van uw organisatie.

Vertrouw daarom op CC Select en profileer uzelf als een moderne en professionele dienstverlener.

Wij zorgen voor een goede match tussen uw toekomstige werknemer en de job en houden hierbij natuurlijk ook rekening met de bedrijfscultuur binnen uw organisatie.

Samen met u buigen we ons over de vacante functie en ondersteunen we u graag in de volledige procedure of een onderdeel ervan:

CC SELECT HELPT U GRAAG VERDER

U krijgt van ons een oplossing op maat van uw organisatie. Ons streefdoel? Een vertrouwensrelatie opbouwen met u en samen nadenken op lange termijn.

Het merendeel van onze ervaren adviseurs heeft een master psychologie en een sterke expertise binnen lokale overheden en/of de zorgsector.
Zo verzekeren we u een optimale ondersteuning bij de uitbouw van uw personeelsbeleid.

We staan garant voor een betrokken aanpak met een breed draagvlak. Hiervoor stemmen we voortdurend af met de verantwoordelijken van uw organisatie.

Waarom CC Select?
Redenen waarom u ons kiest

Wij zijn een gepassioneerd en professioneel team van psychologen met een sterke expertise binnen lokale overheden en/of de zorgsector. Dit is belangrijk voor een goed begrip van uw vraag en de juiste inschatting van potentieel talent.

Wij stellen bovendien alles in het werk om uw organisatie en personeelsbehoefte via frequente en open communicatie goed te leren kennen. Enkel zo is een ideale professionele match tussen de kandidaat en uw organisatie mogelijk.

Contacteer ons