Talent management: de rol van employer branding in het aantrekken van talent

14 oktober 2020

In het aantrekken van talent speelt employer branding steeds meer een belangrijke rol. Gericht op het uitbouwen van een sterk CV en om zich professioneel verder te kunnen ontwikkelen, zoeken kandidaten naar een omgeving die hen hierin kan ondersteunen. Hierbij kijken ze enerzijds naar de reputatie die een organisatie heeft als werkgever. Anderzijds gaat het over de voordelen die de organisatie aan hen belooft.

Kan jouw organisatie inspelen op de zaken die van belang zijn voor toekomstige medewerkers? Dan is de kans reëel dat zij voor jou kiezen en hun tijd en energie in jouw organisatie willen investeren.

Hoe zet ik in op employer branding?

  1. Ken je doel

Weet waarom je wil inzetten op employer branding en wie je wil aantrekken.

  1. Bepaal je identiteit

Iedere organisatie heeft een eigen identiteit met eigen sterktes. Weet waar je als organisatie voor staat. Luister eens naar de redenen waarom men voor jouw organisatie kiest om deze te ontdekken.

  1. Bepaal de ‘Employer Value Proposition’

Zoek wat jouw organisatie onderscheidt van de rest. Niet alleen het salaris en de extralegale voordelen vallen hieronder, maar bijvoorbeeld ook de organisatiecultuur, ontwikkelingskansen,  werk-privébalans, duurzaamheid, etc. spelen een rol.

  1. Wees eerlijk

Geef geen valse beloftes, maar wees eerlijk en authentiek. Als dat wat je uitdraagt, niet overeenstemt met de ervaringen, dan bestaat immers het risico dat jouw employer brand niet zal renderen.

  1. Zet jouw organisatie in de kijker

Als de medewerkers geloven in jouw ‘merk’, kunnen zij ook als ambassadeur naar voor treden, bijvoorbeeld via video’s of blogs. Zorg dat het ook voor externen duidelijk is waarvoor je staat. Denk hiervoor bijvoorbeeld eens aan de manier waarop je een rekruteringscampagne opzet en wat je hierin benadrukt.

  1. Zorg voor continuïteit.

Zorg dat jouw ‘merk’ herkenbaar is voor iedereen die met jouw organisatie in aanraking komt. Een sterk ‘merk’ hangt immers samen met de ervaringen en perceptie die men van jouw organisatie heeft. Een positieve ervaring komt immers niet vanzelf, maar vraagt een continue inspanning van de organisatie. Voor (potentiële) medewerkers geldt dit vanaf het moment dat ze als kandidaat met de organisatie in aanraking komen, maar ook in hun verdere loopbaan.

Waarom CC Select?
Redenen waarom u ons kiest

Wij zijn een gepassioneerd en professioneel team van psychologen met een sterke expertise binnen lokale overheden en/of de zorgsector. Dit is belangrijk voor een goed begrip van uw vraag en de juiste inschatting van potentieel talent.

Wij stellen bovendien alles in het werk om uw organisatie en personeelsbehoefte via frequente en open communicatie goed te leren kennen. Enkel zo is een ideale professionele match tussen de kandidaat en uw organisatie mogelijk.

Contacteer ons