Afdelingshoofd omgeving

Locatie: Gemeente Maasmechelen

Maasmechelen is een snelgroeiende gemeente met een sterk dynamisch ruimtelijk profiel. De stedelijke kern ligt tussen het groengebied enerzijds van het Kempisch Plateau en het Nationaal Park Hoge Kempen en de Maas. Dankzij de directe ligging aan de E-314, de ontwikkelingen in het voormalig mijngebied én het uitgesproken groene karakter is Maasmechelen uitgegroeid tot een attractieve bestemming voor toeristen en recreanten uit binnen- én buitenland. Om onze gemeente nog groener, meer belevingsgericht en aangenamer te maken om te wonen, te werken en te verblijven slaan diverse beleidssectoren de handen in elkaar. De afdeling omgeving speelt hierin – met een strategische ruimtelijke visie en facilitering van verdichtingsgerichte verstedelijking- een erg belangrijke rol.

Om dit samen met ons te realiseren, zoeken wij een afdelingshoofd omgeving.

Je takenpakket:

 • je bent eindverantwoordelijke voor de afdeling Omgeving, met als diensten Ruimtelijke ordening, Milieu, Grondbeleid en Huisvesting
 • als ervaren peoplemanager kan je vlot schakelen tussen de leiderschapsrollen zodat je met je team de geplande doelstellingen behaalt
 • je blinkt uit in projectmatig en gestructureerd werken en je draagt actief bij aan veranderingsprocessen
 • je staat in voor de planologie binnen onze gemeente en ondersteunt de visievorming van de beleidsorganen inzake ruimtelijke planning
 • je ondersteunt en adviseert je medewerkers op vlak van adviesverlening van de stedenbouwkundige aanvragen
 • je bent lid van het Gemeenschappelijk Management Team van het lokaal bestuur

Gevraagde competenties:

 • je bent een charismatisch leider met een batterij aan managementvaardigheden die stuurt, knopen doorhakt en vertrouwen wekt
 • je wilt deel uitmaken van een dynamisch team en stimuleert samenwerking zowel binnen de afdeling als met de andere afdelingen
 • je superviseert de grote lijnen, ondersteunt de afdeling maar biedt tevens voldoende autonomie
 • je bent een trekker voor beleidsmatig prioritaire dossiers en/of belangrijke projecten
 • je neemt de verantwoordelijkheid op voor een goede informatiedoorstroming en kennisuitwisseling
 • je beschikt over de essentiële vaktechnische vaardigheden voor deze functie en hebt een grondige kennis van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning

Aanwervingsvoorwaarden:

 • je behaalde een gericht masterdiploma, bij voorkeur in ruimtelijke planning
 • je beschikt over relevante aantoonbare beroepservaring van minstens 4 jaar

Aanbod:

 • een voltijdse statutaire aanstelling
 • marktconform loon: bij de huidige index bedraagt het voltijds minimum bruto maandloon (A5a-A5b) €4.039 en het maximum bruto maandloon €6.912. Relevante privéanciënniteit kan volledig meegerekend worden in de geldelijke anciënniteit (knelpuntberoep)
 • bijkomende extralegale voordelen waaronder gunstige verlofregeling, hospitalisatieverzekering, laptop, smartphone, …

Interesse?

Solliciteer dan ten laatste op 08/03/2020 via vacatures@maasmechelen.be met volgende documenten:

 • gemotiveerd schrijven met cv
 • kopie masterdiploma of gelijkgesteld (gelijkwaardigheidsattest voor buitenlandse diploma’s)
 • bewijs van relevante beroepservaring van minstens 4 jaar
 • uittreksel strafregister model 1 (max. 3 maanden oud)

Vragen? Mail ons!