Algemeen directeur

Locatie: Lokaal bestuur Wachtebeke

Wachtebeke is een landelijke gemeente met 7.800 inwoners. Het lokaal bestuur van Wachtebeke heeft de beslissing genomen om over te gaan tot een vrijwillige fusie met het lokaal bestuur Lochristi om een beter antwoord te bieden aan de vele uitdagingen waar lokale besturen voor staan en om de burgers de best mogelijke dienstverlening te verzekeren.

Wil jij jouw schouders zetten onder dit nieuwe toekomstproject – waarin jouw eigen positie nog niet helemaal duidelijk is – en ondertussen waken over de huidige werking van de gemeentelijke en OCMW-diensten in Wachtebeke?

Functie

 • Je staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.
 • Je formuleert een duidelijke visie op de organisatie en werking van deze diensten. Klantgericht, effectief en efficiënt zijn hierbij belangrijke pijlers.
 • Je stimuleert de eenheid binnen de gehele organisatie en vormt de verbindingspersoon tussen de politieke beleidsorganen en de gemeentelijke- en OCMW-diensten.
 • Je inspireert anderen en weet mensen te stimuleren tot actie. Door inspirerend leiderschap zorg je mee voor een werkomgeving waarin medewerkers tot volle ontplooiing kunnen komen en het beste van zichzelf kunnen en willen geven ten dienste van de burger.
 • Je gebruikt jouw coachend leiderschap, jouw visie, positieve ingesteldheid en enthousiasme om het fusieverhaal mee vorm te geven en om de ‘nieuwe’ organisatie naar een hoger niveau te tillen en te professionaliseren.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkgesteld diploma voor niveau A
 • Je hebt minimaal 5 jaar professionele ervaring waarvan 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie
 • Je bent vertrouwd met de regelgeving rond publiek en administratief recht, werking lokale besturen, strategisch management, personeelsbeleid, peoplemanagementtechnieken, financieel management en beleids- en beheerscyclus.
 • Je kan een visie ontwikkelen en anderen hiertoe inspireren en enthousiasmeren.
 • Je bent een echte people manager die werkt vanuit vertrouwen, autonomie en participatie.
 • Je bent iemand die zeer open en transparant communiceert.
 • Je kan een integere en correcte houding aannemen: naar medewerkers, leden van het bestuur, en externen.

Een volledig overzicht van jouw toekomstige kerntaken en vereiste competenties vind je in de functieomschrijving.

Procedure & data

 • Schriftelijk gedeelte onder de vorm van een thuisopdracht van 10 tot 14 november.
 • Mondeling gedeelte met presentatieoefening op 28 november.
 • Assessment center op 1 of 6 december.

Wanneer kandidaten zich beroepen op de waarborgregeling van artikel 589, § 3 van het Decreet Lokaal Bestuur zal er een bijkomende niet-eliminerende vergelijkende proef op basis van titels en verdiensten gebeuren onder de vorm van  een mondelinge proef voorafgegaan door een management case die ter plaatse voorbereid wordt. Deze zal plaatsvinden op 9 december in de namiddag.

Aanbod

 • Een voltijdse statutaire functie
 • Het minimum/maximum geïndexeerd voltijds brutoloon bedraagt (sept. ’22): €6.294,26 – €9.296,45
 • Onbeperkte inbreng van relevante ervaring
 • Extra voordelen zoals maaltijdcheques (€8), ecocheques, fietsvergoeding of terugbetaling abonnement openbaar vervoer, hospitalisatieverzekering, fietslease, lidmaatschap van de GSD-V en Pluspas
 • Flexibele werktijden, de mogelijkheid tot telewerk en een soepele vakantieregeling waarbij je recht hebt op 35 dagen verlof
 • Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd.

Interesse?

Voor vragen kan je terecht bij Marlies Keppens en Shana Moons van CC Select via 02 467 35 40 – jobs@ccselect.be.

Solliciteren kan elektronisch via het online sollicitatieformulier door uiterlijk 18 oktober jouw motivatiebrief met cv (waarin jouw professionele en leidinggevende ervaring duidelijk omschreven staat), kopie van het gevraagde diploma en recent uittreksel uit het strafregister te uploaden.