Beleidsmedewerker omgeving – ruimtelijke ordening

Locatie: Lokaal bestuur Geetbets

Lokaal bestuur Geetbets werft aan! Beleidsmedewerker omgeving – ruimtelijke ordening – Statutair – onbepaalde duur – A1a-A1b-A2a

“Geetbets profileert zich als een gemeente waar het goed is om te wonen, te beleven en te recreëren. We zetten in op kwaliteitsvolle, betaalbare en nieuwe woonvormen waar jonge en anders samengestelde en/of éénoudergezinnen hun intrek kunnen nemen. We voorzien in een ruim en gevarieerd vrijetijdsaanbod afgestemd op de interessedomeinen van alle doelgroepen. Tenslotte anticiperen we in de verdere toeristische ontwikkeling van onze aantrekkelijke gemeente met ruimte voor de lokale handelaar om hierop in te spelen”

“Het vernieuwen van het openbaar domein (wegen en fietspaden) ter gelegenheid van de infrastructuurwerken in het kader van Aquafin en Fluvius-projecten is prioritair”.

“Geetbets draagt zorg hoog in het vaandel dit door enerzijds aandacht te hebben aan de zorg- en hulpbehoeften van onze ouder wordende inwoner en anderzijds voor onze inwoners die door allerlei omstandigheden extra zorg en begeleiding nodig hebben. Ook verliezen we de zorg en opvang van onze allerjongste inwoners niet uit het oog door te investeren in buitenschoolse kinderopvang.”

Waar kom je terecht?

De dienst omgeving waarborgt in het kader van de geldende Vlaamse reglementering een kwaliteitsvolle uitvoering van het beleid dat inzake ruimtelijke planning in de gemeente wordt gevoerd. De dienst staat in voor een vlotte en correcte dienstverlening aan de burgers inzake ruimtelijke ordening, milieu, wonen, mobiliteit en veiligheid (informeren, behandeling dossiers, …). Ze zorgt voor onderzoek van, de voorbereiding van en de adviesverlening over dossiers verbonden aan de dienst, met het oog op de behandeling ervan door het college en door de gemeenteraad en steeds binnen de wettelijke voorschriften.

Als  Beleidsmedewerker omgeving – ruimtelijke ordening:

 • Sta je mee in voor het afhandelen van vergunningen, verkavelingsdossiers en attesten mbt tot de ruimtelijke ordening.
 • Draag je actief bij aan de toekomstige ontwikkelingen van Geetbets, op het vlak van ruimtelijke ordening.
 • Ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van het vergunningen-en plannenregister.
 • Sta je in voor het opvolgen van het woon- en huisvestingsbeleid in het lokaal bestuur in samenwerking met Wooninfopunt.
 • Adviseer je het lokaal bestuur bij het uitstippelen van het intergemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid (Gecoro)
 • Volg je de planning en ontwikkelingsprojecten zoals bijvoorbeeld project Getestreek, G’Bets 2.0,… verder op.

Jouw profiel

 • Je bezit een masterdiploma of gelijkgesteld
 • Je beschikt over een rijbewijs B.
 • Je bent geboeid door stedenbouw en ruimtelijke ordening.
 • Je bent een teamplayer, klantgericht en zowel schriftelijk als mondeling een vlotte communicator.
 • Je kan probleemoplossend denken, hebt zin voor initiatief en je bent besluitvaardig.

Ons aanbod

 • Een uitdagende job waarvan je de jobinhoud zelf mee mag vormgeven.
 • Weddenschaal: De verloning gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A1b-A2a. Bruto maandsalaris van minimum € 3431,36 en maximum € 5684,91 per maand) .Relevante privé-werkervaring kan tot 15 jaar meegerekend worden, ervaring bij de overheid volledig. Je kan altijd een individuele simulatie vragen via hs@geetbets.be
 • Een voltijdse statutaire functie van onbepaalde duur
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques t.w.v. € 8,00/voltijds gewerkte dag.
 • Ecocheques € 100,00 (a rato van de prestatiebreuk).
 • Fietsvergoeding.
 • Min. 30 dagen verlof (a rato van de prestatiebreuk) en 2 kermisdagen.

Interesse?

De kandidaturen (sollicitatiebrief, CV, uittreksel strafregister (openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maand), kopie diploma, kopie rijbewijs) moeten uiterlijk op 03/10/2022 worden ingediend via het online sollicitatieformulier of per post verzonden worden (datum van poststempel als bewijs) aan CC Select, Vliegvelddreef 9, 1082 Sint-Agatha-Berchem.

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving en het informatiebericht. Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.