Coördinator interne zaken

Locatie: Lokaal Bestuur Kapelle-op-den-Bos

Het Lokaal Bestuur Kapelle-op-den-Bos gaat over tot de aanwerving van één COÖRDINATOR INTERNE ZAKEN – A1a-A3a – contractueel – onbepaalde duur – 38/38.

Onmiddellijke indiensttreding. Er wordt een wervingsreserve van 3 jaar aangelegd. Het lokaal bestuur voert een diversiteitsbeleid.

Functie 

Fungeren als afdelingshoofd van de verschillende ondersteunende diensten (personeel, communicatie, ICT en bestuursadministratie), en instaan voor de optimale ondersteuning van de diverse afdelingen en diensten van de organisatie en van de algemeen directeur.
Leiding kunnen geven aan medewerkers, voeling hebben met personeelsbeleid en projectmatig kunnen werken.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

  • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie (Uittreksel uit het strafregister – Model 596.2 – Tijdig aan te vragen bij uw gemeente).
  • De burgerlijke en politieke rechten genieten en medisch geschikt zijn.
  • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
  • Slagen voor de selectieprocedure.

Diplomavoorwaarden

Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot het niveau A.

Ons aanbod

  • Een uitdagende en boeiende job in een aangename werksfeer.
  • De ruimte om met het team vernieuwende ideeën uit te werken en samen te zorgen voor de positieve uitstraling van onze gemeente.
  • Verloning met valorisatie van max. 6 jaar relevante privé-anciënniteit; minimum brutomaandloon 3170,07 EUR.
  • Maaltijdcheques (8 EUR), fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering, gunstige verlofregeling van 35 dagen per jaar.
  • Aanvullend pensioen bij contractuele aanstelling.

 Solliciteren

Kandidatuurstellingen moeten uiterlijk op 1 september 2020, door een per post aangetekend verstuurde sollicitatiebrief met CV worden ingediend bij de personeelsdienst van het lokaal bestuur , Marktplein 29 te 1880 Kapelle-op-den-Bos (de datum van de poststempel geldt als datum van verzending). Duidelijk vermelden voor welke functie u solliciteert.

Meer weten over de functie en de voorwaarden? Neem een kijkje op onze website www.kapelle-op-den-bos.be of neem contact op met de personeelsdienst: 015 71 32 71 of personeelsdienst@kapelle-op-den-bos.be.