Diensthoofd personeel

Locatie: Lokaal bestuur Eeklo

Het lokaal bestuur Eeklo gaat over tot de aanleg van een wervingsreserve voor de functie diensthoofd personeel – A1a-A2a – contractueel – voltijds .

Functie

Het diensthoofd personeel staat in voor de ontwikkeling van een strategische visie op het HR-beleid van de organisatie.
Het diensthoofd zorgt voor de beleidsvoorbereiding, opvolging en monitoring van alle facetten van een hedendaags personeelsbeleid dat gericht is op het zorgen voor gemotiveerde en bekwame personeelsleden. Binnen deze opdracht leidt en coördineert het diensthoofd de werking van de geïntegreerde personeelsdienst (stad en OCMW).

Jouw takenpakket bestaat o.a. uit:

 • Ontwikkelen, implementeren en instandhouden van een modern HR-beleid;
 • voorbereiden, plannen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van de strategische en operationele planning zodat de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden;
 • coördineren van de werking van de dienst met het oog op een efficiënte en effectieve dienstverlening;
 • leiden en organiseren van de dienst;
 • extern en intern samenwerken in functie van optimalisatie van de HR-dienstverlening.

Voorwaarden

 • je beheerst de Nederlandse taal goed;
 • je bent houder van een diploma van het hoger onderwijs lange type gelijkgesteld met universitair onderwijs of universitair onderwijs
 • je kan minstens twee jaar werkervaring bewijzen in een leidinggevende functie.
  De ervaring refereert naar rechtstreeks dienstige professionele ervaring voor de te begeven functie. Het rechtstreeks dienstig karakter is aan te tonen aan de hand van het curriculum vitae waarin de ervaring wordt beschreven en een voor te leggen attest van de vorige werkgever(s) waarin de ervaring wordt toegelicht.

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A2a. Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering;
 • Ecocheques;
 • Tweede pensioenpijler als contractueel personeelslid: 3%;
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijdregeling met mogelijkheid tot structureel thuiswerk met telewerkvergoeding;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in het informatiebericht. Met vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Tot en met 25 februari 2022 kan je online solliciteren via ons online sollicitatieformulier door jouw curriculum vitae, een (pas)foto, een kopie van het diploma, een kopie van het het rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen.

Je sollicitatie is pas geldig als je je kandidaat hebt gesteld en alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd uiterlijk op 25 februari 2022.

Kandidaturen ingediend na 25 februari 2022 of onvolledige kandidaturen na 25 februari 2022 zijn ongeldig.