Directeur HR

Locatie: Lokaal bestuur Eeklo

Het stadsbestuur Eeklo verklaart 1 contractuele betrekking van directeur HR open en legt een wervingsreserve aan voor deze functie (A1a-A2a).

Functie

De directeur HR staat in voor de ontwikkeling van een strategische visie op het HR-beleid van de organisatie.

De directeur zorgt voor de beleidsvoorbereiding, opvolging en monitoring van alle facetten van een hedendaags personeelsbeleid dat gericht is op het zorgen voor gemotiveerde en bekwame personeelsleden. Binnen deze opdracht leidt en coördineert de directeur de werking van de personeelsdienst.

Voorwaarden

Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (masterdiploma) EN je kan minstens twee jaar relevante beroepservaring bewijzen in de privé- of de overheidssector of in de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep.

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A2a.
 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering;
 • Ecocheques;
 • Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%;
 • Fietsvergoeding aan 0,25 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijden met mogelijkheid tot structureel telewerk met telewerkvergoeding;
 • Kortingen via de Pluspas;
 • Financiële tussenkomsten via GSD-V;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in het informatiebericht. Met vragen kan je terecht bij CC Select via jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Tot en met 29 mei 2022 kan je solliciteren door jouw curriculum vitae, een (pas)foto, een kopie van je diploma, een bewijs van minstens twee jaar relevante beroepservaring en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen via het online sollicitatieformulier.

Je sollicitatie is pas geldig als je je kandidaat hebt gesteld en alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd uiterlijk op 29 mei 2022.

Kandidaturen ingediend na 29 mei 2022 of onvolledige kandidaturen na 29 mei 2022 zijn ongeldig.