Hoofd digitalisering en IT

Locatie: Lokaal bestuur Eeklo

Het stadsbestuur Eeklo verklaart 1 functie van hoofd digitalisering en IT  open (A1a-A2a) en legt een wervingsreserve aan voor deze functie.

Functie

De dienst ICT ondersteunt de automatisering en digitalisering binnen de diverse diensten van het lokaal bestuur. Ze zorgt voor een betrouwbare werking, het beheer en onderhoud van de informatica, netwerken en telefonie. Naast het dagelijkse operationele werk heeft deze dienst ook een adviserende rol naar het bestuur in verband met het opvolgen en integreren van nieuwe technieken en evoluties in informatieverwerkende systemen.

Het hoofd digitalisering en IT staat vooral in voor het strategisch ICT-beleid en zorgt voor een performante ICT-dienst. Hij/zij/hen stuurt het team van medewerkers van de ICT-dienst aan en coördineert de werkzaamheden van de dienst. Daarbij staat hij/zij/hen in voor de vertaling van de visie van het beleid naar praktisch haalbare doelstellingen voor de dienst.

Voorwaarden

Je bent houder van een masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A EN je hebt ten minste twee jaar relevante beroepservaring in de privé- of de overheidssector of in de hoedanigheid van zelfstandige in hoofdberoep.

OF je kan minstens drie jaar functierelevante ervaring bewijzen en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest.

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A2a.
 • Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
 • Extra legale voordelen
  • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
  • Uitgebreide hospitalisatieverzekering;
  • Ecocheques;
  • Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%;
  • Fietsvergoeding aan 0,25 euro per km;
  • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
  • Glijdende werktijdregeling met mogelijkheid tot structureel telewerk met telewerkvergoeding;
  • Kortingen via de Pluspas;
  • Financiële tussenkomsten via GSD-V;
  • De nodige opleidingsmogelijkheden;
  • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in het informatiebericht. Met vragen kan je terecht bij CC Select via jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Solliciteren? Bezorg ons jouw kandidatuur, samen met je curriculum vitae en (pas)foto, een kopie van je masterdiploma en bewijs van twee jaar relevante beroepservaring of bewijs van minstens drie jaar functierelevante ervaring en een recent uittreksel uit het strafregister model 1 (niet ouder dan drie maanden) via het online sollicitatieformulier uiterlijk op 29 mei 2022.

Alle gevraagde documenten dienen ingeleverd te zijn ten laatste op 29 mei 2022. Indien je kandidatuur onvolledig is na die datum, zal die als ongeldig worden beschouwd.