Informaticaverantwoordelijke

Locatie: Lokaal bestuur Eeklo

Het stadsbestuur van Eeklo legt een wervingsreserve aan van 3 jaar (max. verlengbaar met 1 jaar) voor de functie van Informaticaverantwoordelijke – A1a-A2a – contractueel – voltijds – onbepaalde duur.

Functie

De dienst ICT ondersteunt de automatisering en digitalisering binnen de diverse diensten van het lokaal bestuur. Ze zorgt voor een betrouwbare werking, het beheer en onderhoud van de informatica, netwerken en telefonie. Naast het dagelijkse operationele werk heeft deze dienst ook een adviserende rol naar het bestuur in verband met het opvolgen en integreren van nieuwe technieken en evoluties in informatieverwerkende systemen.

De informatieverantwoordelijke staat vooral in voor het strategisch ICT-beleid en zorgt voor een performante ICT-dienst. Hij/zij stuurt het team van medewerkers van de ICT-dienst aan en coördineert de werkzaamheden van de dienst.

Voorwaarden

 • je beheerst de Nederlandse taal goed;
 • je bent houder van een masterdiploma dat toegang geeft tot niveau A of je kan minstens drie jaar functierelevante ervaring bewijzen en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest.

Functierelevante ervaring refereert naar rechtstreeks dienstige professionele ervaring voor de te begeven functie.

Het rechtstreeks dienstig karakter is aan te tonen aan de hand van het curriculum vitae waarin de ervaring wordt beschreven en een voor te leggen attest van de vorige werkgever(s) waarin de ervaring wordt toegelicht.

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A2a. Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit;
 • Maaltijdcheques van 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering;
 • Ecocheques;
 • Tweede pensioenpijler als contractueel personeelslid: 3%;
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijdregeling met mogelijkheid tot structureel thuiswerk;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Met vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Tot en met 16 november 2021 kan je online solliciteren via ons online sollicitatieformulier door jouw motivatiebrief, curriculum vitae, een (pas)foto, een kopie van het gevraagde diploma of bewijs van minstens drie jaar functierelevante ervaring en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen.

Je sollicitatie is pas geldig als je je kandidaat hebt gesteld en alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd uiterlijk op 16 november 2021.

Kandidaturen ingediend na 16 november 2021 of onvolledige kandidaturen na 16 november 2021 zijn ongeldig.