Maatschappelijk werker sociale dienst

Locatie: OCMW Eeklo

Het OCMW van Eeklo legt een wervingsreserve aan van 3 jaar (max. verlengbaar met 1 jaar) voor de functie van maatschappelijk werker sociale dienst – B1-B3 – contractueel – onbepaalde duur.

Functie

Je onthaalt, ondersteunt en begeleidt cliënten van het OCMW en speelt proactief in op lokale, maatschappelijke noden en behoeften met als doel elke burger in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Voorwaarden

  • je beheerst de Nederlandse taal goed;
  • je beschikt over een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent of van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of daarmee gelijkgestelde diploma’s.

Aanbod

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3.
Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.

Extra legale voordelen
– Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
– Hospitalisatieverzekering;
– Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%;
– Ecocheques;
– Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
– Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
– Glijdende werktijdregeling (38u per week)
– De nodige opleidingsmogelijkheden;
– Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Tot en met 30september 2021 kan je online solliciteren via ons online sollicitatieformulier door jouw motivatiebrief, CV, kopie diploma en recent uittreksel uit het strafregister model 1 (niet ouder dan drie maanden) te bezorgen.

Ben je laatstejaarsstudent? Ook jij kan solliciteren als je binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum je eindexamens aanvat.

Kandidaturen ingediend na 30 september 2021 of onvolledige kandidaturen na 30 september 2021 zijn ongeldig.

Voor vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of 02 467 35 40.