Noodplanningscoördinator

Locatie: Stad Eeklo

Het stadsbestuur van Eeklo is op zoek naar een noodplanningscoördinator – B1-B3 – voltijds – contractueel – onbepaalde duur en legt een wervingsreserve aan voor deze functie van 3 jaar (max. verlengbaar met 1 jaar).

De stad Eeklo en de gemeenten Kaprijke en Sint-Laureins hebben een samenwerkingsverband om te zorgen voor goede afgestemde nood- en interventieplannen. De stad Eeklo treedt op als initiërende en aanwervende gemeente en is hiermee de juridische werkgever van de coördinator noodplanning.

Functie

De coördinator noodplanning is voor de participerende gemeenten verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging van de nood- en interventieplannen voor algemene calamiteiten of bij grote evenementen. De coördinator werkt nauw samen met de verschillende burgemeesters en hun gemeentelijke diensten alsook alle relevante bestaande hulpverleningsorganisaties in de regio. De coördinator noodplanning organiseert en coördineert de nodige preventieve, operationele en strategische acties waardoor de gemeenten sterk staan om calamiteiten te voorkomen of indien ze zich voordoen, ze zo professioneel mogelijk het hoofd te bieden.

Voorwaarden

 • je beheerst de Nederlandse taal goed;
 • je bent houder van een graduaats-/bachelordiploma dat toegang geeft tot niveau B;
 • je bent in het bezit van een geldig rijbewijs van minstens categorie B.

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3. Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%
 • Ecocheques
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijdregeling met mogelijkheid tot structureel telewerk met thuiswerkvergoeding
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Met vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Tot en met 7 december 2021 kan je online solliciteren via ons online sollicitatieformulier door jouw motivatiebrief, curriculum vitae, een (pas)foto, een kopie van het gevraagde diploma en rijbewijs B en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen.

Je sollicitatie is pas geldig als je je kandidaat hebt gesteld en alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd uiterlijk op 7 december 2021.

Kandidaturen ingediend na 7 december 2021 of onvolledige kandidaturen na 7 december 2021 zijn ongeldig.