Omgevingsambtenaar

Locatie: Gemeente Ichtegem

Lokaal bestuur Ichtegem is op zoek naar een omgevingsambtenaarv (A1a-A3a).

Je taken

Je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de uitvoering en de verdere uitbouw van het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijke ordening en fungeert als expert voor het verlenen van advies aan het bestuur en de burgers.

Verder ben je verantwoordelijk voor de verwerking van omgevingsvergunningen en coördineer je de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Wie zoeken wij?

 • Je bent houder van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs ofwel houder van een bachelordiploma met bijkomende opleiding en aangetoonde verworven kennis van minstens 2 jaar relevante beroepservaring.
 • Een kandidaat die niet beschikt over het vereiste diploma komt in aanmerking als hij, ofwel:-> voldoet aan een vereiste inzake 2 jaar relevante beroepservaring en slaagt voor een niveau- of capaciteitstest;

  -> beschikt over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid;

  -> beschikt over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding

 • Je voldoet aan de kwaliteitseisen waaruit een voldoende kennis van de ruimtelijke ordening blijkt en waarover de aangestelde omgevingsambtenaar of omgevingsambtenaren gezamenlijk moeten beschikken,:

-> cursussen stedenbouw, ruimtelijke ordening of ruimtelijke planning gevolgd hebben, wat aangetoond wordt met het betrokken diploma,

-> een relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening hebben

 • Je bent flexibel ingesteld (avondvergaderingen)
 • Je bent in het bezit zijn van een rijbewijs type B (bij indiensttreding

Ons aanbod

 • Je werkt bij een stabiele werkgever in de regio
 • Je kan rekenen op een attractief salaris op niveau A1a-A3a
 • Verder heb je recht op tal van interessante extralegale voordelen waaronder maaltijdcheques van 8 euro, een gratis hospitalisatieverzekering, 2de pensioenpijler, fietsvergoeding, …
 • Interessante vakantieregeling

Interesse?

Solliciteren kan door je cv, motivatie, recent uittreksel uit het strafregister (algemeen model) én een kopie van het gevraagde diploma te bezorgen tegen uiterlijk dinsdag 30 november 2021 om 12u via het online inschrijvingsformulier.

Meer informatie kan je terugvinden op https://jobs.ichtegem.be/nl. Meer informatie over de functie kan je terugvinden in de functieomschrijving.