Omgevingsambtenaar

Locatie: Gemeente Maasmechelen

Maasmechelen is een snelgroeiende gemeente met een sterk dynamisch ruimtelijk profiel. De stedelijke kern ligt tussen het groengebied enerzijds van het Kempisch Plateau en het Nationaal Park Hoge Kempen en de Maas. Dankzij de directe ligging aan de E-314, de ontwikkelingen in het voormalig mijngebied én het uitgesproken groene karakter is Maasmechelen uitgegroeid tot een attractieve bestemming voor toeristen en recreanten uit binnen- én buitenland. Om onze gemeente nog groener, meer belevingsgericht en aangenamer te maken om te wonen, te werken en te verblijven slaan diverse beleidssectoren de handen in elkaar. De afdeling omgeving speelt hierin – met een strategische ruimtelijke visie en facilitering van verdichtingsgerichte verstedelijking- een erg belangrijke rol.

Om dit samen met ons te realiseren, zoeken wij een omgevingsambtenaar.

Je takenpakket:

 • samen met je collega-omgevingsambtenaar en het afdelingshoofd omgeving organiseer je de voorbereiding, realisatie en opvolging van de omgevingsvergunning in de meest ruime zin (stedenbouwkundige handelingen, milieuhandelingen, vegetatiewijziging, …)
 • je formuleert adviezen voor het schepencollege, eventueel gemeenteraad en Gecoro
 • je begeleidt de burger klantgericht, kwaliteitsvol en efficiënt met al zijn vragen over ruimtelijke ordening
 • je speelt een ondersteunende rol bij het formuleren en concipiëren van de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Maasmechelen op lange termijn
 • je ondersteunt het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening

Competenties:

 • je bent een organisatorisch talent met een ruime visie en zin voor initiatief
 • je bent resultaatgericht en controleert de voortgang van je eigen werk, dat van je dienst en van de adviesinstanties
 • je kan overweg met de gebruikelijke software en weet je vlot in te werken in functiespecifieke software
 • je beschikt over kennis van omgevingsvergunning decreet en besluit, VLAREM II, VLAREMA, VLAREBO, Materialendecreet, Decreet algemeen milieubeleid, handhaving
 • deskundigheid inzake milieu is een pluspunt

Aanwervingsvoorwaarden:

Je behaalde een gericht masterdiploma, bij voorkeur in architectuur.

Aanbod:

 •  een voltijdse statutaire aanstelling
 • een marktconform loon: bij de huidige index bedraagt het voltijds minimum bruto maandloon (A1a -A2a) €3.107,98 en maximum bruto maandloon € 5.149,15. Relevante privé-anciënniteit kan volledig meegerekend worden in de geldelijke anciënniteit (knelpuntberoep)
 • bijkomende extralegale voordelen waaronder gunstige verlofregeling, hospitalisatieverzekering, laptop, smartphone, …

Interesse?

Solliciteer dan ten laatste op 08/03/2020 via vacatures@maasmechelen.be met volgende documenten:

 • gemotiveerd schrijven met cv
 • kopie masterdiploma of gelijkgesteld (gelijkwaardigheidsattest voor buitenlandse diploma’s)
 • uittreksel strafregister model 1 (max. 3 maanden oud)

Vragen? Mail ons!