Projectmedewerker openbare werken en mobiliteit

Locatie: Lokaal bestuur Eeklo

Het stadsbestuur van Eeklo legt een wervingsreserve aan van 3 jaar (max. verlengbaar met 1 jaar) voor de functie van Projectmedewerker openbare werken en mobiliteit – B1-B3 – contractueel – voltijds – onbepaalde duur.

Functie

De projectmedewerker verleent technisch-deskundige medewerking aan de voorbereiding en de uitvoering van het beleid betreffende openbare werken en mobiliteit vanuit de bekommernis inzake duurzame ontwikkeling en een correcte dienstverlening aan de bevolking. Dit gaat om zowel werken in eigen beheer als werken door externen.
Daarbij wordt de verweving tussen milieu, ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (omgeving), en  verkeer (mobiliteit) nagestreefd.

Voorwaarden

 • je beheerst de Nederlandse taal goed;
 • je bent houder van een graduaats-/bachelordiploma dat toegang geeft tot niveau B;

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3. Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Ecocheques;
 • Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%;
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijdregeling met mogelijkheid tot structureel telewerk;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in het informatiebericht. Met vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Tot en met 25 februari 2022 kan je online solliciteren via ons online sollicitatieformulier door jouw motivatiebrief, curriculum vitae, een (pas)foto, een kopie van het gevraagde diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen.

Je sollicitatie is pas geldig als je je kandidaat hebt gesteld en alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd uiterlijk op 25 februari 2022.

Kandidaturen ingediend na 25 februari 2022 of onvolledige kandidaturen na 25 februari 2022 zijn ongeldig.