Senioren- en buurtzorgconsulent

Locatie: Lokaal bestuur Eeklo

Het stadsbestuur Eeklo verklaart 1 functie van senioren- en buurtzorgconsulent  open (B1-B3) en legt een wervingsreserve aan voor deze functie.

Functie

Als senioren- en buurtzorgconsulent ben je het eerste aanspreekpunt voor inwoners rond ‘het kleine helpen’ en betrek je hen in de ontwikkeling van buurtgerichte zorg. Op participatieve wijze vertaal je de noden van de buurt naar het beleid, breng je mensen uit het professioneel en informeel netwerk samen. Daarnaast zet je vanuit een krachtenbundeling binnen dat netwerk in op het verlagen van drempels binnen het bestaande aanbod.

Binnen deze functie ga je outreachend aan de slag en zet je zelf stappen naar de buurt en ieder die daar woont. Je hebt specifieke aandacht voor senioren en al wie door een bepaalde kwetsbaarheid meer drempels kan ervaren maar zoekt met hen ook naar nieuwe kansen.

In een eerste fase wordt er hoofdzakelijk gefocust worden op de buurt Sint-Jozef (project ‘Zorgzame Buurten’) en de buurt rond LDC Zonneheem (opdracht binnen het woonzorgdecreet). Deze eerste ervaringen kunnen een blauwdruk bieden naar een toekomstige werkwijze voor andere buurten.

Voorwaarden

 • Je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau B.
 • Je bent in het bezit van een geldig rijbewijs van minstens categorie B.

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3.
 • Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
 • Extra legale voordelen
  • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
  • Uitgebreide hospitalisatieverzekering;
  • Ecocheques;
  • Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%;
  • Fietsvergoeding aan 0,25 euro per km;
  • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
  • Glijdende werktijdregeling met mogelijkheid tot structureel telewerk met telewerkvergoeding;
  • Kortingen via de Pluspas;
  • Financiële tussenkomsten via GSD-V;
  • De nodige opleidingsmogelijkheden;
  • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in het informatiebericht. Met vragen kan je terecht bij CC Select via jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Solliciteren? Bezorg ons jouw kandidatuur, samen met je curriculum vitae en (pas)foto, een kopie van je diploma, een kopie van jouw rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister model 1 (niet ouder dan drie maanden) via het online sollicitatieformulier uiterlijk op 29 mei 2022.

Alle gevraagde documenten dienen ingeleverd te zijn ten laatste op 29 mei 2022. Indien je kandidatuur onvolledig is na die datum, zal die als ongeldig worden beschouwd.