Stafmedewerker preventie en veiligheid

Locatie: Stad Eeklo

Het stadsbestuur van Eeklo is op zoek naar een stafmedewerker preventie en veiligheid – B1-B3 – deeltijds (0,8 fte) – contractueel – onbepaalde duur en legt een wervingsreserve aan voor deze functie van 3 jaar (max. verlengbaar met 1 jaar).

Functie

De stafmedewerker heeft als opdracht om te werken aan de leefbaarheid en het welzijn van de burgers.  Ook het voorkomen dat burgers van Eeklo het slachtoffer worden van criminaliteit behoort tot het takenpakket.

De stad Eeklo heeft een strategisch preventie -en veiligheidsplan (hierna SVPP) afgesloten met FOD Binnenlandse Zaken. Hierin verbindt de stad zich er toe om te werken rond lokale integrale veiligheid.

De stafmedewerker heeft dan ook de  opdracht om te werken rond de fenomenen uit het SVPP:

 • Drugpreventie (o.a. door vroeg interventie, preventieacties voor de bevolking, faciliteren ambulante drughulpverlening, …)
 • Het voorkomen van sociale overlast (buurtwerking, aansturen gemeenschapswachten, …)
 • Scholenwerking om vroegtijdige uitval te beperken (o.a. verbindend werken, projecten rond mentaal welzijn en rond talentontwikkeling, …)
 • Radicalisering (bv. het samenroepen van een speciale cel bij risicovolle situaties)
 • Cybercriminaliteit (bv. acties rond veilig internet, cyberpesten, voorkomen van cybercrime..)
 • Fietsdiefstal (o.a. communiceren over registratiemomenten, acties rond weesfietsen, …)
 • Inbraak (o.a. door deelname aan 1 dag niet)

De stafmedewerker preventie en veiligheid neemt de coördinerende rol op en werkt voor de uitvoering nauw samen met een sterk (lokaal) netwerk van partners (bv. de lokale politie, de jeugddienst, vzw aPart, Groep INTRO vzw, De Sleutel, CGG Adentro, Wijkcentrum De Kring, PC Sint-Jan, …).

Voorwaarden

 • je beheerst de Nederlandse taal goed;
 • je bent houder van een graduaats-/bachelordiploma dat toegang geeft tot niveau B;

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3. Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%
 • Ecocheques
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijdregeling met mogelijkheid tot structureel telewerk met thuiswerkvergoeding
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Met vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Tot en met 7 december 2021 kan je online solliciteren via ons online sollicitatieformulier door jouw motivatiebrief, curriculum vitae, een (pas)foto, een kopie van het gevraagde diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen.

Je sollicitatie is pas geldig als je je kandidaat hebt gesteld en alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd uiterlijk op 7 december 2021.

Kandidaturen ingediend na 7 december 2021 of onvolledige kandidaturen na 7 december 2021 zijn ongeldig.