Stafmedewerker samenleven

Locatie: Lokaal bestuur Eeklo

Het stadsbestuur Eeklo verklaart 1 contractuele betrekking van stafmedewerk(st)er samenleven (0.8 FTE) open (B1-B3) m/v en legt een wervingsreserve aan voor deze functie.

Functie

De stafmedewerker heeft als opdracht om te werken aan de leefbaarheid en het welzijn van de burgers. Ook het voorkomen dat burgers van Eeklo het slachtoffer worden van criminaliteit behoort tot het takenpakket.

De stad Eeklo heeft een strategisch preventie -en veiligheidsplan (hierna SVPP) afgesloten met FOD Binnenlandse Zaken. Hierin verbindt de stad zich er toe om te werken rond lokale integrale veiligheid.

De stafmedewerker heeft dan ook de opdracht om te werken rond de fenomenen uit het SVPP:

 • Drugpreventie (o.a. door vroeg interventie, preventieacties voor de bevolking, faciliteren ambulante drughulpverlening, …)
 • Het voorkomen van sociale overlast (buurtwerking, aansturen gemeenschapswachten, …)
 • Scholenwerking om vroegtijdige uitval te beperken (o.a. verbindend werken, projecten rond mentaal welzijn en rond talentontwikkeling, …)
 • Radicalisering (bv. het samenroepen van een speciale cel bij risicovolle situaties)
 • Cybercriminaliteit (bv. acties rond veilig internet, cyberpesten, voorkomen van cybercrime..)
 • Fietsdiefstal (o.a. communiceren over registratiemomenten, acties rond weesfietsen, …)
 • Inbraak (o.a. door deelname aan 1 dag niet)

De stafmedewerker samenleven neemt de coördinerende rol op en werkt voor de uitvoering nauw samen met een sterk (lokaal) netwerk van partners (bv. de lokale politie, de jeugddienst, vzw aPart, Groep INTRO vzw, De Sleutel, CGG Adentro, Wijkcentrum De Kring, PC Sint-Jan, …).

Voorwaarden

Je bent houder van een graduaats-/bachelordiploma dat toegang geeft tot niveau B.

Procedure

De schriftelijke proef vindt plaats in de vorm van een thuisopdracht, welke per mail wordt bezorgd op 9/06 en terug moet worden ingediend op 13/06. De mondelinge proef vindt plaats op 20/06.

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal B1-B3.
 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Uitgebreide hospitalisatieverzekering;
 • Ecocheques;
 • Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%;
 • Fietsvergoeding aan 0,25 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijden met mogelijkheid tot structureel telewerk met telewerkvergoeding;
 • Kortingen via de Pluspas;
 • Financiële tussenkomsten via GSD-V;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in het informatiebericht. Met vragen kan je terecht bij CC Select via jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Tot en met 29 mei 2022 kan je solliciteren door jouw curriculum vitae, een (pas)foto, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen via het online sollicitatieformulier.

Je sollicitatie is pas geldig als je je kandidaat hebt gesteld en alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd uiterlijk op 29 mei 2022.

Kandidaturen ingediend na 29 mei 2022 of onvolledige kandidaturen na 29 mei 2022 zijn ongeldig.