Arbeider openbare werken

Locatie: Lokaal bestuur Eeklo

Het stadsbestuur van Eeklo gaat over tot de aanwerving van twee arbeiders openbare werken – D1-D3 – contractueel – voltijds .

Functie

Jouw takenpakket als arbeider openbare werken bestaat uit:

 • het uitvoeren van onderhoudswerken aan het openbaar domein van de stad;
 • het bieden van technische ondersteuning bij diverse werkzaamheden.

Voorwaarden

 • je beheerst de Nederlandse taal goed;
 • je bent in het bezit van een geldig rijbewijs van minstens categorie B.

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal D1-D3. Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%;
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Vaste werktijdregeling;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in het informatiebericht. Met vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Tot en met 25 februari 2022 kan je  solliciteren door jouw curriculum vitae, een (pas)foto, een kopie van het het rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen via mail naar jobs@ccselect.be, via ons online sollicitatieformulier of per post naar CC Select, Vliegvelddreef 9 in Sint-Agatha-Berchem (datum mail/poststempel geldt als bewijs).

Je sollicitatie is pas geldig als je je kandidaat hebt gesteld en alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd uiterlijk op 25 februari 2022.

Kandidaturen ingediend na 25 februari 2022 of onvolledige kandidaturen na 25 februari 2022 zijn ongeldig.