Technisch assistent uitleendienst

Locatie: Gemeente Lebbeke

Gemeente Lebbeke is op zoek naar een Technisch assistent uitleendienst – D1-D3 Voltijds contract onbepaalde duur – Aanleg wervingsreserve geldig voor 2 jaar.

Functie

Als technisch assistent uitleendienst word je ingezet bij het vervoeren/afleveren van audio-, visueel, tentoonstellings-, sport- en feestmateriaal aan jeugd-, sport- en culturele verenigingen, instellingen, diensten en scholen. Bij het uitvoeren van deze taken ligt de nadruk op een goede en correcte samenwerking met de klant, waarbij er ook zal ingegrepen worden op een oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen. Naast deze taak word je polyvalent ingezet bij het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium, dit steeds in functie van de dienstnoodwendingen.

Profiel

 • Beschikken over een attest of ervaring op het vlak van podiumtechnieken (klank- en lichttechnieken)
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Grote verantwoordelijkheidszin hebben
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Klantgericht zijn
 • Accuraat en nauwkeurig werken
 • Slagen voor een vergelijkende selectieprocedure

Wij bieden

 • Een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur
 • Aanleg wervingsreserve geldig voor 2 jaar, bij toekomstige vacatures van technisch assistent uitleendienst zal de aanstelling vanuit deze wervingsreserve gebeuren (aanstelling voorzien begin 2021)
 • Volledige overname van ervaring in de openbare sector; overname van max. 12 jaar functierelevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige
 • Een aantrekkelijk verlofstelsel (30 dagen verlof – vanaf 5 jaar anciënniteit 35 dagen verlof)
 • Loon en extra legale voordelen:
  • loon niveau D1-D3 – min. € 1929 bruto/maand en max. € 3003 bruto/maand bij voltijdse prestaties
  • maaltijdcheques (7,5€, waarvan 1,09€ persoonlijke bijdrage)
  • fietsvergoeding woon-werkverkeer (0,24€/km)
  • gratis hospitalisatieverzekering o opbouw 2de pensioenpijler

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een praktische en mondelinge proef.

 • Praktische proef (op 60 % van de punten): De kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaten kan worden gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef mondelinge toelichting te geven over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en beschermingskledij.
 • Mondelinge proef (op 40 % van de punten): Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

Er wordt een preselectie voorzien indien er meer dan 20 geldige kandidaturen zijn.

Solliciteren

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 6.11.2020.

Duidelijk vermelden voor welke functie je solliciteert.

Sollicitatiebrief en cv met omschrijving van relevante ervaring + kopie van eventueel attest van podiumtechnieken + kopie van rijbewijs bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke) of via e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be).

Meer info

Personeelsdienst gemeente Lebbeke – personeelsdienst@lebbeke.be of 052/469.104.