Technisch coördinator Brandweerschool

Locatie: Provincie Limburg

Het PLOT (Provincie Limburg Opleidingen en Trainingen) draagt fundamenteel bij tot een veilig Limburg en creëert een belangrijke toegevoegde waarde door expertise uit het werkveld toegankelijk te maken, samen te werken met zorgvuldig gekozen partners en door zich te specialiseren in diverse domeinen. Daarmee verhoogt het PLOT de slagkracht van de Limburgse partners in openbare veiligheid.

PLOT legt zich toe op opleiding, training en bekwaamheid. Het onderscheidt zich door zijn beroepsgerichte en persoonlijke aanpak. Om structureel klaar te zijn voor de uitdagingen van de toekomst, bouwt PLOT zijn veiligheidscampus in Genk stapsgewijs uit.

Voor het oefenterrein van de brandweerschool gaat het PLOT over tot de aanwerving van een technisch coördinator (met aanleg van een wervingsreserve van 2 jaar, max. verlengbaar met 2 jaar).

Functie

Je beheert de processen rond de technische installaties, oefenobjecten en materialen van het oefenterrein van de Brandweerschool.

Je coördineert en staat in voor de processen rond veiligheid van de installaties, oefenobjecten en materialen op het oefenterrein van de Brandweerschool.

Je vervult een adviserende functie voor de algemeen coördinator School Dringende Hulpverlenening inzake het beleid van de Brandweerschool.

Voorwaarden

 • Je beschikt over een masterdiploma.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/.

 • Op de datum van je aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
  • Je bent medisch geschikt voor deze functie.

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, fysieke beperking of nationaliteit.

Profiel

In de functiebeschrijving vind je een gedetailleerd overzicht van het functiedoel, de resultaatsgebieden en de competenties.

Troeven voor de functie zijn:

 • een diploma preventieadviseur niveau 2
 • ervaring in coördineerde en/of technische functie
 • ervaring in brandweermilieu of petrochemie.

Aanbod

 • Voltijdse contractuele aanstelling met een contract van onbepaalde duur
 • Brutomaandloon: minimum 3 233,44 euro en maximum 5 357,00 euro
 • Flexibele werktijden tussen 7 uur en 19 uur met mogelijkheden tot thuiswerk
 • Fietsvergoeding
 • Interessante verlofregeling (35 dagen en vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar)
 • Maaltijdcheques (7,50 euro)
 • Gratis hospitalisatieverzekering (voordelig aansluitingstarief voor gezinsleden)
 • Multidisciplinaire werkomgeving
 • Mogelijkheden om jezelf te ontplooien
 • Aantrekkelijke pensioenregeling
 • Bokrijkabonnement

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit:

 • een cv-screening met kort interview
 • een geïntegreerde proef – thuisopdracht
 • een mondelinge proef.

Je moet 50 % van de punten behalen op de geïntegreerde proef om uitgenodigd te worden voor de mondelinge proef. Je moet eveneens 50 % behalen op de mondelinge proef en in totaliteit 60 % van de punten behalen om geschikt te worden bevonden voor de functie.

Hoe solliciteren?

Solliciteer uiterlijk 13 december 2021 via het online formulier. Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Voeg bij je sollicitatie je motivatiebrief, uitgebreid cv en een kopie van jouw diploma.

Meer info

Voor meer informatie over de functie-inhoud kun je terecht bij Joke Steyvers, coördinator School Dringende Hulpverlening, joke.steyvers@plotlimburg.be.

Voor informatie over de selectieprocedure en de deelnemingsvoorwaarden kan je contact opnemen via jobs@ccselect.be .

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, kun je nalezen op http://www.limburg.be/Limburg/provinciealswerkgever/Veel-voorkomende-vragen.htm.

Feedback

We verwachten dat deze procedure kan worden afgerond tegen 1 april 2022.
Na kennisgeving van je resultaat kun je feedback vragen via jobs@ccselect.be.

Vermeld duidelijk de titel van de selectieprocedure waaraan je deelnam.