Technisch medewerker openbare werken

Locatie: Lokaal bestuur Eeklo

Het stadsbestuur van Eeklo gaat over tot de aanwerving van een technisch medewerker openbare werken – C1-C3 – contractueel – voltijds .

Solliciteren kan vanaf 2 februari t.e.m. 25 februari 2022.

Functie

Als technisch medewerker openbare werken sta je in voor het voorbereiden, opvolgen en administratief beheren van de werken binnen de dienst publieke ruimte teneinde een kwaliteitsvolle en optimale werking van de dienst te garanderen.

Jouw takenpakket bestaat uit:

 • het opnemen van taken en verantwoordelijkheden op het vlak van de voorbereiding en uitvoering van diverse werken;
 • het behandelen van schadedossiers;
 • het opnemen van taken en verantwoordelijkheden op het vlak van de administratie in functie van een correcte en kwaliteitsvolle werking;
 • het opnemen van taken en verantwoordelijkheden inzake de financiële verwerking van werken of afrekeningen;
 • het opnemen van taken en verantwoordelijkheden op het vlak van teamwerking;
 • het verrichten van het nodige studiewerk met betrekking tot het werkveld;
 • het uitvoeren van opdrachten opgelegd door de technisch coördinator het of diensthoofd infrastructuur

Voorwaarden

 • je beheerst de Nederlandse taal goed;
 • je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld;
 • je bent in het bezit van een geldig rijbewijs van minstens categorie B.

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal C1-C3. Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Ecocheques;
 • Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%;
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijdregeling met mogelijkheid tot structureel thuiswerk met telewerkvergoeding;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in het informatiebericht. Met vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Solliciteren kan vanaf 2 februari tot en met 25 februari 2022 via ons online sollicitatieformulier door jouw curriculum vitae, een (pas)foto, een kopie van het diploma, een kopie van het het rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen.

Je sollicitatie is pas geldig als je je kandidaat hebt gesteld en alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd uiterlijk op 25 februari 2022.

Kandidaturen ingediend na 25 februari 2022 of onvolledige kandidaturen na 25 februari 2022 zijn ongeldig.