Toezichter sport

Locatie: Lokaal bestuur Eeklo

Het stadsbestuur van Eeklo gaat over tot de aanwerving van de functie toezichter sport – D1-D3 – contractueel – voltijds .

Functie

Als toezichter sport sta je in voor het bevorderen van de sportparticipatie in een zo aangenaam mogelijke omgeving.

Jouw takenpakket bestaat uit:

 • het verzorgen van een correct en klantvriendelijk onthaal, zowel aan de balie als telefonisch;
 • het houden van toezicht op de sportaccomodatie;
 • het instaan voor het onderhoud van de sportaccomodaties
 • op de hoogte blijven van veranderende regelgeving en toepassingssoftware
 • het zorgen voor een vlotte samenwerking met collega’s en leidinggevende

Voorwaarden

 • je beheerst de Nederlandse taal goed;
 • je bent in het bezit van een geldig rijbewijs van minstens categorie B.

Aanbod

 • De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal D1-D3. Nuttige beroepservaring in de privésector kan voor maximum 12 jaar meegerekend worden en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit.
 • Maaltijdcheques aan 8 euro, waarbij je zelf 1,09 euro bijdraagt;
 • Hospitalisatieverzekering;
 • Ecocheques;
 • Tweede pensioenpijler voor contractueel personeelslid: 3%;
 • Fietsvergoeding aan 0,24 euro per km;
 • Volledige tussenkomst in trein- en busabonnement voor woon-werkverkeer;
 • Glijdende werktijdregeling;
 • De nodige opleidingsmogelijkheden;
 • Vakantie: 35 dagen op jaarbasis.

Interesse

Meer informatie over de functie en de selectieprocedure kan je terugvinden in het informatiebericht. Met vragen kan je terecht bij jobs@ccselect.be of op 02 467 35 40.

Tot en met 25 februari 2022 kan je  solliciteren door jouw curriculum vitae, een (pas)foto, een kopie van het het rijbewijs en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2 – niet ouder dan 3 maanden) te bezorgen via mail naar jobs@ccselect.be, via ons online sollicitatieformulier of per post naar CC Select, Vliegvelddreef 9 in Sint-Agatha-Berchem (datum mail/poststempel geldt als bewijs).

Je sollicitatie is pas geldig als je je kandidaat hebt gesteld en alle gevraagde documenten aan je dossier hebt toegevoegd uiterlijk op 25 februari 2022.

Kandidaturen ingediend na 25 februari 2022 of onvolledige kandidaturen na 25 februari 2022 zijn ongeldig.